O nás

Po letech neorganizovaných, ale společných startů, letů, přistání a pádů na letišti Točná nás nové skutečnosti donutily se zorganizovat. Skupina nejaktivněších se sešla, navrhla formu spolku, do seznamu členů připsala několik dalších častých návštěvníků letiště a kamarádů a výsledkem je občanské sdružení Modeláři Točná.

Velice si věci vážíme a za velký úspěch považujeme okolnost, že nový majitel letiště, pan Ivo Lukačovič, byl ochoten s námi jednat a umožnil nám, při respektování jeho podmínek, na vymezené modelářské ploše pokračovat v létání.

Oproti ostatním neorganizovaným modelářům mají členové občanského sdružení určitou výsadu a tou je povolení majitele ke vstupu na modelářskou plochu. Současně byla na členy sdružení přenesena odpovědnost za modelářský provoz a dodržování provozního řádu, což v praxi znamená, že létání na modelářské ploše členové přítomní na ploše umožní každému slušnému a odpovědnému modeláři, který bude nekompromisně dodržovat provozní řád, tak, aby neohrozil případnou nekázní celou existenci modelářské činnosti na Točné. Samozřejmě může nastat situace, že modelářská plocha bude kapacitně vytížena tak, že bude nutné v daném okamžiku omezit dočasně vstup dalších modelářů.

Kontaktní email: modelaritocna(at)email.cz

Nakonec nezbývá, než si přát, aby naše aktivita na Točné navázala na tradici přítomnosti modelářů na letišti, aby vše fungovalo ke spokojenosti majitele, diváků - tatínků, maminek a dětiček i naší.

Naše modely - současné i minulé a určitě né všechny :-)

Home » O nás